شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های شهر تهران در فصل بهار امسال 250.8 واحد بوده است. تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به بهار سال گذشته 27.3 بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش منتشره از سوی مرکز آمار شاخص قیمت نهاده‌هایساختمان‌های شهر تهران در فصل بهار امسال 250.8 واحد بوده است. تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به بهار سال گذشته ۲۷.۳ درصد بوده است.

همچنین این شاخص نسبت به فصل زمستان سال 1396با رشد 12.4درصدی همراه بوده است.

 

1220-